logo agac final-01

בכל מקום

שירות בכל הארץ

דברו איתנו עכשיו

לחצו כאן לשיחה בווטסאפ

חייגו עכשיו

תמיכת לקוחות 24/7

תעלות פח שחור

אספקה והרכבה של תעלות פח שחור לנידוף ופינוי עשן לפי תכנון או תוכניות קיימות כל זאת בהתאם לדרישות התקן הישראלי.

תעלות פח שחור ליניקה ממנדפים ופינוי עשן.

תעלות אלה יבוצעו מפח שחור בעובי מזערי של 2- 1.5 מ״מ או כמוגדר בתוכניות ו/או בהנחיות יועץ הבטיחות.

חיבורי התעלות יבוצעו בהלחמה וחלקי תעלות יחוברו ע״י אוגנים ואסמים אשר עומדים בתקני האש המתאימים. 

מערכות הבידוד והצבע תהינה כנדרש במפרט הבין משרדי (במידה ויאושר ע״י יועץ הבטיחות ו/או גורמים מוסמכים אחרים, ניתן לבצע ע״י פח מגולוון בעובי 1.25 מ״מ וחיבורי אוגנים ואטמים או חיבורים בריתוך.)

באם נדרש, יבוצע לתעלות ציפוי בחומרים מבודדים לפי המוגדר (צמר סלעים, לוחות גבס חסין אש, התזת טיח נגד אש ואו שמיכה טרמית).

התעלות שיבוצעו כוללות פתחי גישה לניקוי וביקורת לפי התכניות והנדרש בתקן הישראלי.

אז איך אפשר לעזור לך?

השאירו פרטים למידע נוסף ותכף נדבר...

בואו נדבר עכשיו
היי נשמח לעזור!
היי😊
איך נוכל לעזור?